AVSNITT 2.4.

ROSENKRANSEN


Radband är något som många religioner använder sig av - det återfinns såväl inom katolicismen som den ortodoxa kristendomen, islam och buddismen (för att nämna de mest kända). Det gemensamma för alla radband är att de består av en länk med kulor, pärlor eller knutar, och syftet med konstruktionen är att radbandet skall fungera som ett hjälpmedel för den troende i dennes bön. Den som prövat meditation vet att två saker är centrala: tiden och koncentrationen. Radbandet är ett utmärkt sätt att hålla reda på bägge utan att man känner sig stressad: längden avgör bönetiden, medan pärlorna hjälper Dig att hålla reda på exakt var i bönen Du befinner dig. Tappar Du koncentrationen är det lätt att återvända till just det ställe där Du befann Dig då tankarna började vandra iväg, och så fortsätter Du bara därifrån.


medeltida, sydamerikansk rosenkrans

Katolikerna har ett vackert namn på sitt speciella radband: Rosenkransen. Det beror på att den anses vara Marias egen bön, och rosen är ju, som vi redan konstaterat, en av Marias mest kända symboler. Dess historia avstår vi från att gå in på här; däremot vill jag gärna beskriva tanken bakom Rosenkransen samt hur man ber denna vackra bön.

Den absolut vanligaste rosenkransen består av ett krucifix, en Maria-medaljong, sex större och femtiotre mindre pärlor. Krucifixet, medaljongen, två stora och tre små pärlor hänger utanför själva kransen - denna del markerar bönens början och avslutning. Kransen består sedan av fem avdelningar med tio mindre pärlor i varje, separerade med en stor pärla. Varje sådan avdelning kallas dekad.

För katoliker är rosenkransen något de nästan alltid bär med sig, t.ex. i en ficka eller hängande runt halsen innanför kläderna. Den som gjort bönen till sitt livsverk bär den oftast hängande i sitt bälte eller cinctur (det rep präster och ordensfolk vanligen har knutet kring midjan). Den är alltså inget smycke, men som alla kära ting väljer man gärna en rosenkrans man tycker är vacker, känns skön att hålla i handen och passar ens personlighet.

Du kan läsa rosenkransen på flera olika sätt, utifrån dina personliga önskemål, men det finns en vedertagen böneform som används av människor över hela världen. Att läsa rosenkransen på detta sätt innebär att man ber på två olika plan samtidigt. Den yttre formen är mycket lätt att lära sig - den består av de tre korta bönerna Ära Vare Fadern (som påbörjar och avslutar varje dekad), Fader Vår (de större pärlorna) samt Ave Maria (de mindre pärlorna). Den inre formen är lite mer komplicerad och betydligt djupare. Här fokuserar man sina tankar i tur och ordning på viktiga händelser i Marias och Jesu liv. Traditionellt delas dessa händelser upp i tre grupper: de glädjerika mysterierna, de smärtorika mysterierna samt de ärorika mysterierna.

Den första gruppen - de glädjerika mysterierna - handlar om Marias upplevelser. Dessa är:

 • Bebådelsen
 • Marias besök hos Elisabeth
 • Jesu födelse
 • Jesus frambärs i templet
 • Jesus stannar i templet istället för att följa med föräldrarna hem
Här ber Du gärna Gud om hjälp att kunna efterlikna Maria; så kan Du t.ex. vilja be om styrkan att kunna finnas till för andra, som Maria gjorde då hon skyndade sig att besöka den betydligt äldre Elisabeth, som också var gravid.

Nästa grupp - de smärtorika mysterierna - fokuseras på Jesu lidanden. Här är de olika scenarierna:

 • Jesu ångestfyllda böner i Getsemane
 • Jesus gisslas (torteras)
 • Jesus törnekröns och hånas
 • Jesus bär sitt kors
 • Jesus korsfästs och dör
Även här finns mycket att be Gud om, t.ex. att Du själv aldrig skall tillåta någon att bli mobbad, och att Du skall kunna lära Dig den svåra konsten att förlåta Dina fiender. Personligen får den här delen mig också alltid att minnas hur mänsklig Jesus var i dessa svåra stunder...

Den sista gruppen - de ärorika mysterierna - är den mest kontemplativa. Här fokuserar Du Dig på den kristna trons viktigaste fundament, där det inte längre handlar om att värdera utan att helt enkelt våga lita på Din tro...

 • Uppståndelsen
 • Jesu himmelsfärd
 • Apostlarna uppfylls av den Helige Ande
 • Maria upptas till himlen
 • Maria kröns till drottning
Nu handlar det helt och hållet om Dig själv och Ditt förhållande till Gud. Vågar Du tro att också Du skall uppstå till ett evigt liv? Kan Du känna hur den Helige Ande fyller Dig med kraft och vilja att göra goda gärningar i världen? Inser Du att just Du är speciell i Guds ögon, och att Du har ett unikt värde?

Rosenkransar finns att köpa överallt där katoliker samlas. Här i Sverige kan Du hitta dem bl.a. hos Katolsk Bokhandel eller hos Föreningen Maria Immaculata. Flera klosterordnar, bl.a. karmeliterna, dominikanerna och birgittinerna, tillverkar och säljer rosenkransar. Och sist, men inte minst, är det lätt att hitta en lämplig detaljist på nätet!