AVSNITT 2.1.

VARFÖR ÄR MARIA SÅ VIKTIG?


Jungfru Marias betydelse för kristna, särskilt katoliker och ortodoxa, kan knappast överskattas. Kristus byggde kyrkan på klippan Petrus, men Maria blev dess innehåll. Som allas vår moder respekteras och helgas hon över hela världen, och åtminstone i alla katolska kyrkorum samt i många privata hem har hon sin givna plats - oftast i form av en staty eller en ikon vid vilken troende tänder votivljus (votiv = bön) och ber för någon eller något.

Så varför är hon så viktig för oss? Att uttömmande beskriva hennes betydelse går inte, eftersom varje individ har sin egen, personliga relation till henne. Tre förklaringar kan dock anses giltiga för oss alla:

  • den mystiska - att hon gav sitt oreserverade 'ja' till Gud och levde hela sitt liv som en spegel vars uppgift var att reflektera Jesus Kristus, hennes son (se mer om detta nedan).

  • den känslomässiga - betydelsen av hennes unika plats mitt emellan det gudomliga och det mänskliga. Maria var helt och hållet människa, och det faktum att hon delade våra livsvillkor fullt ut gör oss trygga i förvissningen att hon förstår oss. Hon vet hur det är att vara fattig och förföljd, och som kvinna och mor har hon full förståelse för de svårigheter de minsta och svagaste lever med.

  • den praktiska - att hon är en alldeles utmärkt rollmodell för oss kristna. I Maria finns samlat alla de dygder vi strävar efter: förmågan till villkorslös kärlek, styrka och mod i svåra stunder, en aldrig sviktande tillit till och tro på Gud, en djup inre frid, klokheten att veta när det är dags att handla och när det är bäst att förhålla sig i stillhet och så vidare.

Därtill kommer att Maria inte bara är Jesu moder - strax innan sin död på korset utsåg han henne att vara vår (se Johannes-evangeliets 19:e kapitel, vers 26). Han visste så väl att de vilsna människorna behövde en modersgestalt att vända sig till i livets svåraste stunder. För vem är det man går till för att få tröst, hjälp och stöd? Till mamma, naturligtvis! Och när vi har öppnat våra hjärtan för henne, avbördat oss allt det som tynger oss, bär hon det med tillförsikt vidare till Kristus, till Gud. Han nekar henne ingenting - hur skulle han ha hjärta att göra det när han vet att hon, som är den allra renaste kärleken personifierad, aldrig önskar något för egen del utan bara vill sina barns bästa?

Därför är det inte underligt att Maria tillägnas så många böner, sånger och dikter, avbildas och kontempleras, älskas, respekteras och vördas världen över - framför allt av katoliker och ortodoxa kristna, men alltmer också av protestanter och frikyrkligt kristna, som på senare år återupptäckt denna fantastiska kvinna. Till och med inom olika New Age-inspirerade rörelser och Islam (Koranen ägnar henne flera sutror) finner man en stark tillgivenhet för Maria. Så det är ingalunda förmätet att kalla henne en sann moder för oss alla, oavsett var vi befinner oss i det religiösa spektret.