I detta kapitel vill jag berätta något lite om jungfru Maria - min himmelska moder, min förebild och ledstjärna, min förtrogna i livets alla skeden. Det är inte enbart som Mariasyster jag vördar henne och försöker visa på hennes betydelse, utan främst för att jag som alla kristna har en outtömlig källa av tröst, stöd och hjälp i henne.

Jag har delat in kapitlet i fem avsnitt:
  1. Varför är jungfru Maria så viktig?
  2. Maria i bildkonsten
  3. Marias namn och symboler
  4. Rosenkransen
  5. Kända Maria-böner


Men Du... innan Du börjar bläddra bland sidorna, är det en sak jag å det starkaste måste få understryka: Maria är definitivt inte en gudinna vid sidan av Gud, utan en av hans skapelser precis som alla vi andra. Varken katoliker, ortodoxa kristna eller andra tillber henne - vi ber henne att föra våra böner vidare till Gud (s.k. förbön), precis som vi ibland ber en god vän att föra vår talan eller hjälpa oss med någonting i det profana livet.

Hennes roll är alltså i allt väsentligt densamma som helgonens - hon är en familjemedlem och vän i himlen, till vilken man vänder sig för att be om hjälp, samt en unik förebild för alla som strävar efter att lära sig att avspegla den kristna kärleken i dess renaste form! Vem vill inte besitta hennes kvaliteter? Hon var lika klok som hon var ödmjuk, lika tålmodig som hon var stark, lika trofast som hon var kärleksfull... Maria visste sitt värde, och därmed behövde hon aldrig hävda sig. Hon var sig själv, och blev salig just därför.

För varje kristen är hon den bästa tänkbara bilden av det villkorslösa 'ja' till Gud som är vårt mål och meningen med vår tro. Att säga ja till Gud är att säga ja till livet självt - ett liv fri från alla de bojor som tynger människan mot marken. Det är detta man vill peka på när man säger att Maria är jungfru, obefläckad eller skär (= ren). Det fanns ingenting hos henne som hindrade henne från att fullt ut följa Guds vilja. Hans vilja var också hennes - av fritt val. Bibeln poängterar detta med stor omsorg, så att man inte skall förledas att tro att hon inte kunde göra annat. Hennes 'ja' är själva hjärtat av Marias betydelse - att hon var fri att avstå från moderskapet till Jesus, då ärkeängeln Gabriel kom med Guds erbjudande till henne på bebådelsedagen, men att hon valde att anta utmaningen trots att hon inte hade en aning om vad den skulle medföra för henne. Det är därför så många kyrkor, kloster, skolor och platser är döpta efter henne - en bättre symbol för den heliga kallelsen till fullkomlighet kan vi inte få.

Maria var världens första kristna person, Jesu första lärjunge. Hon följde honom bokstavligen från vaggan till graven, och ingen förstod bättre än hon vad Kristi kärleksbudskap handlar om. Kan Du finna något ställe i Bibeln där Maria uttalat sig fördömande om någon? Nej, hon öppnade bara munnen för att hjälpa - och för att prisa Gud.

För oss Mariasystrar är Maria den självklara ledstjärnan - vår ojämförligt största förebild. Hon besatt alla de där dygderna vi längtar efter att uppnå: sann ödmjukhet, djup klokhet, en trygg självkänsla, villkorslös kärlek till och tillgivenhet för omvärldens alla behövande... samt modet och styrkan att klara vad som helst!

Det må därför vara mig förlåtet att jag hoppas att Maria skall kunna bli viktig också i Ditt liv...