För mig kan helgonens betydelse knappast uttryckas i överdrivna ordalag.

Då jag stod inför beslutet att konvertera från evangelisk-luthersk protestantism till liberalkatolicism, var den katolska världen fortfarande en vit fläck på kartan för mig. Jag började därför att läsa böcker om katolska begrepp, åsikter och traditioner m.m... och överallt snubblade jag över helgonen - dessa heliggjorda personer jag helt enkelt inte fattade betydelsen av. Varför hade katolikerna helgon? Vad var det som gjorde att vissa människor upphöjdes på detta sätt? Mina frågor kunde bara få svar på ett sätt - genom att jag började studera helgonen i ett försök att förstå vad som låg bakom deras enorma betydelse för en hel värld katoliker. Vi talar nämligen inte om en lokal tradition här, utan om miljoners miljoner människor, verksamma genom tvåtusen år i alla världsdelar, kulturer och politiska system. Så många människor tar inte till sig någonting utan att det ligger en anledning bakom det...

Idag vet jag, och jag har sällat mig till denna enorma massa mäniskor som hedrar helgonen. För genom att läsa deras skrifter, lära känna deras liv och leverne, har jag plötsligt fått enkla, vettiga och jordnära svar på frågor som förföljt mig genom närmare trettio års sökande, förgäves frågande och plågsamt grubblande. Komplicerade kristna begrepp som t.ex. sakramentens innebörd, det djupare bönelivet, de kristna dygderna, andlig tillväxt och mognad, Bibelns motsägelsefullhet... genom helgonen får jag svaren jag har sökt med sådan förtvivlan så länge och så smärtsamt förgäves.

Därför är detta kapitel skrivet, och för överskådlighetens skull har jag delat in det i tre avsnitt:

  1. Varför helgon?
  2. Hur går en helgonförklaring till?
  3. Min helgonkalender

Min förhoppning är att jag skall kunna ge Dig en första inblick i varför helgonen är viktiga för katoliker världen över, och kanske också göra Dig lite nyfiken. Det är nämligen omöjligt att förmedla all den visdom helgonen bidragit med, utan allt jag kan göra är att försöka väcka Ditt intresse att själv börja utforska denna outtömliga källa... det är ju därför den finns där!