Det andliga livet omfattar alla sinnen och alla delar av den dagliga tillvaron. Gudsupplevelser finner Du överallt, bara Du är öppen för dess olika sätt att nå in i Dig. För det andliga växandet har dock litteratur en ojämförlig stor betydelse. Det är därför inte ens det mest asketiska liv utesluter böckerna utan tvärtom uppmuntrar till kontemplativt läsande - s.k. Lectio Divina.

Att skapa en lista över läsvärd andlig litteratur är dock oerhört knepigt, eftersom varje individ har sin egen väg att gå mot Gud och söker näring till sitt växande ur olika källor. Detta är därför bara mina egna förslag till var Du kan söka efter just den näring Du behöver på Din vandring. De avspeglar den vandring jag själv gjort (så här långt), men kanske just därför kan den vara till nytta för andra... här finner Du vad jag mött på min långa väg från luthersk protestantism via privatkristendom och New Age till den gren av det katolska trädet på vilken jag slutligen byggt mitt bo.

Böckerna står inte i ämnesordning, eftersom det har visat sig svårt att dela in vissa av dem i kategorier. Vill Du ha mer information om i vilken bok Du finner svaret på en viss fråga, är Du innerligt välkommen att skriva till mig!

ANDLIG LITTERATUR

 • Anér, Kerstin - Marias år
  En liten bok om kyrkoårets marianska aspekter; historiskt, poetiskt och naturligtvis andligt. Ett lättfattligt sätt att ta bekanta sig med Marias betydelse inom kristendomen!

 • Arborelius, Anders - Blottställd och fulländad
  Denne karmelitbroder och numera Sveriges romersk-katolske biskop berättar om Marie-Antoinette de Geuser - en fascinerande kvinna som levde ett karmelskt liv utan att ta steget in i klostervärlden.

 • Arborelius, Anders - Den brinnande pilen
  Karmel har en lång andlig tradition, och denna antologi med texter ur Karmels historia ger en bra bild av det som kännetecknar just karmelsk mystik.

 • Armstrong, Karen - Genom den trånga porten
  Vill Du veta hur det är att leva innanför klostermurarna? Här är en spännande självbiografi skriven av en kvinna som var nunna i åtta år innan hon fann att hennes väg gick längs ett annat spår. Det är dock viktigt att komma ihåg att boken beskriver tiden innan Romersk-katolska Kyrkan reformerade reglerna för klosterlivet. Idag existerar lyckligtvis inte längre späkning, förnedrande ceremonier och ologisk kadaverdisciplin i klostren.

 • Armstrong, Karen - Historien om Gud
  Då Karen lämnade klostret, började hon istället forska i religionshistoria. Det har bl.a. resulterat i denna avhandling om hur Gud ter sig i tre olika religioner - judendomen, kristendomen och islam - historiskt, kulturellt, filosofiskt och religiöst.

 • Augustinus - Bekännelser
  Denne man räknas som en kyrkofader, en av de riktigt stora - och det med rätta! Hans bok är en spännande, lättläst och mycket intressant berättelse om hur han blev kristen och hans andliga utveckling... men hoppa gärna över förordet, för det är rätt trist...

 • Bargellini, Piero - The little flowers of Saint Clare
  Vem var sankta Klara? Denna lilla bok målar porträttet av den helige sankt Fransiscus' kusin och andliga tvillingsjäl, som grundade klarissornas orden efter fransiskansk förebild. För oss svenskar är den dessutom intressant med tanke på att några av våra vackraste kyrkor byggts för de klarissor som var verksamma i Sverige under medeltiden (t.ex. Sankta Klara kyrka i Stockholms innerstad).

 • Bischofberger, Erwin - Mäster Eckeharts andliga undervisning
  Eckehart fick tillsammans med Hildegard av Bingen en renässans i och med New Ages blomstring under 1980-talet. Man tyckte sig se kosmiskt andliga perspektiv i denne medeltidsmystikers skrifter... men det är viktigt att komma ihåg att han var varmt troende kristen och att Gud alltid var målet för hans andliga utveckling.

 • Bischofberger, Erwin/Eklöf, Christel - Guds födelse i människan

 • de Boer, Esther - Maria Magdalena bakom myterna
  En av de bibliska kvinnogestalter som oftast feltolkats är Maria Magdalena. Ester de Boer gör en gång för alla upp med dessa fördomar och tecknar ett spännande porträtt av Jesu förmodligen mest hängivna lärjunge.

 • Bornmalm, Gunnel - Den lilla vägen (om Therese av Lisieux)
  Denna bok är en underbar skildring i ord och bild av mitt skyddshelgons liv, andliga utveckling och väg mot helgonförklaringen. Många av fotografierna och teckningarna (gjorda av systern Celine) är unika och täcker helgonets hela liv från vaggan till graven.

 • Broder Lorens - Att leva i Guds närvaro
  Är det svårt att leva kontemplativt? Munken Lorens visade med sitt liv hur enkelt det kan vara och beordrades av sin abbot att skriva ned sina erfarenheter. Hans skrifter och brev kom sedan att bli älskad läsning inte bara för katoliker... under början av 1900-talet bar många svenska lutheraner en fickversion av dessa med sig för att alltid ha nära till denne lille broders klokhet!

 • Broomé, Catharina m.fl. - Katolska ordnar och kloster
  Den här boken kan vara svår att få tag i, men är väl värd ansträngningen - den är den mest uttömmande beskrivningen av kloster och ordnar som någonsin utgivits i Sverige och innehåller dessutom teckningar av de olika ordensdräkterna.

 • Bunson, Matthew - Angels from A to Z
  En lättläst och intressant engelskspråkig uppslagsbok över änglarnas värld.

 • Burrows, Ruth - Riktlinjer för mystisk bön
  Den absolut bästa beskrivning av den kontemplativa bönen jag någonsin stött på! Utifrån karmelsk tradition leder syster Ruth oss steg för steg på vägen...

 • Connelly, Douglas - Angels Around Us (What the Bible Really says)
  Ibland kan det vara svårt att veta vad som är bibliska fakta när det gäller änglar. Ur den synvinkeln är den här boken pålitlig, eftersom den är skriven av en bokstavstroende amerikansk lutheran...

 • Dalai Lama - Om livet och döden
  Resultatet av en serie föreläsningar och frågestunder under 1995 - en mycket läsvärd bok om hur vår tids mest kände buddist ser på de stora livsfrågorna.

 • Dues, Greg - Catholic Customs and Traditions
  En utmärkt engelskspråkig bok om de kulturella särdragen inom katolicismen, som inför min konvertering gav mig en ovärderlig inblick i och kunskaper om det katolska religiösa livet.

 • Eckehart - Medeltida mystik
 • Eckehart - Predikningar
 • Eckehart - Undervisande tal
  Dessa skrifter har kommit att få stor betydelse - under medeltiden framför allt inom katolska kretsar, men i modern tid även inom t.ex. New Age. Och visst är de tidlösa! Men glöm inte att mäster Eckehart var djupt troende kristen... att tolka hans texter utifrån icke-kristna perspektiv är att göra honom stor orättvisa.

 • Engelhart, P. Adalbert - Helgonkalendern
  En alldeles utmärkt dag för dag-beskrivning av de helgon som utgör vårt kyrkoårs kalender. Vad gjorde den person till helgon som firas på Din födelsedag? Eller vars namn Du bär, utan att reflektera över det?

 • Fox, Matthew - Original Blessing
 • Fox, Matthew - The Coming of the Cosmic Christ
 • Fox, Matthew - The Reinvention of Work

 • Gibran, Khalil - The Prophet (på svenska: Profeten)
  Inför sin resa från en stad han bott i mycket länge och där han varit mycket älskad, ber folket honom om kloka ord på vägen. Ämnena är många och täcker alla tänkbara delar av vår vardag... Profeten har alltsedan den skrevs varit en av de där böckerna man bär med sig genom livet och alltid finner nya tankar i.

 • Göransson, Sven - Kyrkohistorisk orientering
  Den här boken är visserligen ganska trist att läsa, men orkar Du igenom den får Du en grundläggande bild av den kyrkohistoria som skapat vårt samhälle och därmed större förståelse inte bara för den religionskultur Du själv tillhör utan även andras.

 • Hellström, Jan Arvid - Sveriges kristnande

 • Hoff, Benjamin - Tao enligt Puh
 • Hoff, Benjamin - Te enligt Nasse

 • Ignatius av Loyola - Andliga övningar
  En soldat blir svårt sjuk, och de enda böcker han har att läsa under sin konvalecens handlar om Jesus och helgonen. Resultatet blir grundandet av Jesuitorden, idag världens största katolska orden. Denna bok ansåg han själv vara sitt 'andliga testamente' - en dag för dag, timme för timme, beskriven reträtt i jesuitisk tradition. Läs den inte rakt igenom, utan följ den som den är skriven...

 • Johannes av Korset - Bestigningen av berget Karmel

 • Johannes av Korset - Själens dunkla natt

 • Johannes av Korset - Andlig sång

 • Johannes Paulus II/Stinissen, Wilfrid - De svagas styrka
  (om Therese av Jesusbarnet)

 • Karmeliterna - Karmelitorden

 • Kilström, Bengt Ingmar - Dominikanska perspektiv
  En mycket lättläst och intressant bok om dominikanerna, de svartvita munkar och nunnor som blivit sinnebilden för klosterfolk...

 • Koenig-Bricker, Woodeene - 365 Mary
  a daily guide to Mary's wisdom and comfort I denna bok kan Du dag för dag hämta tankar om vardagslivets alla aspekter ur marianskt perspektiv.

 • Koenig-Bricker, Woodeene - 365 Saints

 • Küng, Hans - Kristen trots allt
  Kan man vara kristen i dagens samhälle? Går det att tro på Gud när världen ser ut som den gör? Är det möjligt att förena tro och vetenskap?

 • Lachman, Barbara - The Journal of Hildegard of Bingen

 • Libris serie De gjorde världen bättre - Moder Teresa
  En kortfattad, men mycket givande beskrivning av en liten albansk nunna som förändrat världen och berört miljontals hjärtan...

 • Lindqvist, Barbro - Charles de Foucauld

 • Lokranz, Gunnar - Maria i svensk litteratur

 • Loudon, Mary - Unveiled; Nuns talking

 • Meares, Ainslie - Finn ditt inre lugn

 • Merton, Thomas - The Seven Storey Mountain
  Den första (fristående) delen av trappistmunken Thomas Mertons självbiografi, täckande tiden från barndomen tills dess han kom till klostret Gethsemani i USA.

 • Merton, Thomas - Jonastecknet
  Den andra (fristående) delen av Thomas Mertons självbiografi, täckande de första åren som trappistmunk i Gethsemani.

 • Merton, Thomas - Kontemplativ bön

 • Merton, Thomas - Bröd i ödemarken

 • Merton, Thomas - Texter i urval
  En samling meditativa betraktelser, avsedda att läsas en i taget och utan brådska.

 • Merton, Thomas - Opening the Bible
  Hur en person läser Bibeln säger mer om personen än Bibeln, konstaterar Thomas Merton redan i inledningen. Sedan berättar han engagerande och lättfattligt om hur man inom klostervärlden i alla tider läst och tolkat de bibliska skrifterna. För den som upplever Bibeln som svårläst är denna bok en utmärkt 'konservöppnare'!

 • Millman, Dan - Den fredlige krigaren
 • Millman, Dan - Den fredlige krigarens heliga resa

 • Millman, Dan - The Inner Athlete

 • Norris, Kathleen - The Cloister Walk

 • Nyborg-Fjellander, Ingrid - Leende biskopen
  (om min kyrkas historia)

 • Peck, Scott - The Road Less Traveled
 • Peck, Scott - Further on the Road Less Traveled

 • Pålsson, Erik Kennet - Bernadette av Lourdes

 • Richter, Klemens - The Meaning of the Sacramental Symbols

 • Rpelvink, Henrik - De fattigas rikedom (om fransiskanskt liv)

 • Smith, Erica/Wilks, Nicholas - Lär dig meditera

 • Stinissen, Wilfrid - Kristen djupmeditation

 • Stinissen, Wilfrid - Maria i Bibeln, i vårt liv

 • Stinissen, Wilfrid - Inre vandring

 • Stinissen, Wilfrid - Den inre bönens väg

 • Stinissen, Wilfrid - Ordet är Dig nära

 • Stinissen, Wilfrid - Texter i urval
  En samling meditativa betraktelser, avsedda att läsas en i taget och utan brådska.

 • Stolpe, Sven - Fransiscus, lärjunge och diktare

 • Swimme, Brian - Universe is a Green Dragon

 • Theresa av Avila - Fullkomlighetens väg

 • Theresa av Avila - Den inre borgen

 • Therese av Jesusbarnet (Therese av Lisieux) - Självbiografiska skrifter

 • Therese av Jesusbarnet - Sista samtal

 • Therese av Jesusbarnet - Thoughts of Saint Therese

 • Ytterberg, Claes-Bertil - Till kritiska kristna och tveksamma tvivlare

TIDSKRIFTER:

 • Communio
  Svenskt liberalkatolskt magasin, kostar 70 kronor för 4 nr/år

 • The Liberal Catholic
  Liberala Katolska Kyrkans internationella magasin, kostar Euro 16 (US$ 16 / £ 10) för 3 nr/år

 • Jungfru Maria
  Föreningen Maria Immaculatas tidskrift, kostar 50 kronor för 4 nr/år

 • Karmel
  Karmeliternas i Glumslöv (nunnorna) och Tågarp (munkarna) tidskrift. Eftersom de är strängt kontemplativa har de ingen hemsida, men Du når dem på adress: Karmelitklostret, Fortunavägen 55, 275 30 Rydebäck. Karmel kostar 50 kronor för 4 nr/år.

Alla prisuppgifter gäl